LOCAUX À VENDRE

local Industriel
local Industriel

local Industriel
local Industriel

1/1
2 500 000 DT
local industriel Charguia I
local industriel Charguia I

local industriel Charguia I
local industriel Charguia I

1/1

1 750 m²

ZONE INDUSTRIEL KHEIREDDINE

A vendre un local industriel sur un terrain de 1750  m²

5 000 m²

ZONE INDUSTRIEL CHARGUIA I

A vendre un local industriel sur un terrain de 5 000  m²